გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბერწე

საბერწე


ბოსლის მეორე ნახევარი ხარებისა და მოგზაურების სადგომი. მის გვერდით იყო საცხვარე (ხევი).