გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბძელი

Sabzeli1.jpg

Sabzeli.jpg

საბძელი


  1. თივის, ბზისა და სხვ. შესანახი წნული ან ფიცრული სამეურნეო ნაგებობა, რომელიც ძირითადად შედის კარ-მიდამოს კომპლექსში და როგორც წესი ეზოშია მოთავსებული. იგი კვადრატული ფორმის ნაგებობაა, რომელიც შედგმულია ოთხ ბოძზე. ბოძებად გამოიყენებოდა მუხის. თელის ან წიფლის ხე;
  2. მესაქონლეობასთან დაკავშირებული სამეურნეო ნაგებობა (აჭარა).