გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საგვერდულები

საგვერდულები


  1. ბოსლის ან საბძლის გვერდის ბოძებზე გადებული ძელი, რომელზედაც ეწყობა კოჭები;
  2. გზის ნაპირზე დადებული ხე, ურემი რომ არ გადასცილდეს გზას.