გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საოფლე

საოფლე


  1. ოფლის გამომყოფი, ოფლის მოსადენი;
  2. იგივეა, რაც ტიფი;
  3. ცხენის ზურგზე უნაგირის ქვეშ საფენი ქეჩის ნაჭერი;
  4. მეურნე გლეხის ტანსაცმლის ერთ-ერთი ატრიბუტი, რომლის საშუალებით იგი თვალებს ოფლისაგან იცავდა. კეთდებოდა შუბლზე. ასევე ეწოდებოდა მკის დროს ჩასაცმელი სპეციალური ტყავის წინსაფრის - სამკვდილის ნაწილს.