გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ფრჩხილა

ფრჩხილა ურემი

ფრჩხილა


  1. აჩაჩა ურმის კავიანი ხე, რომლითაც ურემი უღელს უერთდება;
  2. თვალის დაავადება - თვალის შავ კაკალზე თეთრი სიმსივნე;
  3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხის ორბორბლიანი ურემი. სინონიმი: გოგორებიანი ურემი