გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ენაბლუ

(გადმომისამართდა ფურსინა-დან)

ენაბლუ


სინონიმები: ბლუ, ბლუკუნა, ბრგვილი, ენაბრგვილი, ენაჩლუნგი, ენამძიმე, ენაბორძიკი, ენადაბმული, ენაჩლექია, ენამოჩლექილი, ლიყიანი, ჩლუ, ფურსინა (სამეგრელო)

ენაბლუობა - მეტყველების დარღვევა, რომელიც ხასიათდება ბორძიკით პირველი ბგერის წარმოთქმისას ან მეტყველების წყვეტით. ამ დარღვევას არ მიაკუთვნებენ ნორმალურად მოლაპარაკე ადამიანის მეტყველების დროს დაბრკოლებასა და შეფერხებას.