გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ყათარი

ყათარი


  1. ჯორთ შვიდეული (სულხან-საბა); ქარავანი;
  2. მცირე ზომის ტერასის სახელწოდება ქართლში. ეწყობოდა უფრო მეტი დაქანების ფერდობზე. თითოეულ ყათარს ნაპირზე გასდევდა მიწის შემაგრებული ზოლი - ნაზურგი, რომელსაც ბაზო ეწოდებოდა. ბაზო მორწყვისათვის კეთდებოდა. თითოეულ ყათარს სიგრძეზე გასდევდა თითო სარწყავი რუ. ყათრები ცალ-ცალკე, ზევიდან ქვევით, თანდათან ირწყვებოდა;
  3. სამიწათმოქმედო სამუშაო, რომელიც დაკავშირებული იყო მიწისთვის წყლის არხის გაჭრასთან და ეს იყო პირველი კვალი.