გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ყევარი

ყევარი


ორუღლეულ(ნ)ი ჴარნი ZABC.

ორი უღელი ჴარი D. (ოთხფ.) ორუღელი E.


წყარო