გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ყელსაბამი

ყელსაბამი


სინონიმები: ყელსაკიდი, გულქანდა, ფარღული, შიბი, მანიაკი, ამბარჩა, ზაპი, დუნბარჩა

ქალის ყელზე შესაბმელი სამკაული