გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აბეჩხარი მიწა

აბეჩხარი მიწა


უნაყოფო ნიადაგი, მამული, რომელიც ცუდ მოსავალს იძლევა. იგივეა, რაც ნაბეჩხარი.


წყარო. ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსოჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.