გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აბურახება

აბურახება


ნათესის აბალახიანება.


წყარო. ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსოჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.