გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბალდახინი

ბალდახინი


  1. მდიდრულად მორთულ-მოკაზმული ჩარდახი სვეტებზე;
  2. მიცვალებულის გასასვენებელი ჩარდახიანი ეტლი.