გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბორბალი

ბორბალი
  1. მრგვალი ფორმის დეტალი, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო ბრუნავს და ამოძრავებს ურემს, ეტლსა და მისთ. სინონიმი თვალი;
  2. მეთუნის საბრუნებელი მოწყობილობა (იხ. მორგვი).