გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ოჭიანი

ოჭიანი


სველმერქნიანი ხე, სამასალედ და სანივთედ გამოუსადეგარი (თუშეთი)