გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აბალბვა

აბალბვა


კალოზე ნალეწის აჩეჩვა, აწეწვა, აქცევა ორთითით.


წყარო:

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009