გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აბჟანდი

აბჟანდი
პაჭანიკი, პაჭიჭი

აბჟანდი


  1. უზანგი. სინონიმი: ავჟანდი
  2. შარვლის ქვედა საცვლის ტოტზე ამოკერებული ზონარი ტერფებზე ამოსადებად პაჭანიკი, პაჭიჭი.

წყარო:

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009