გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ადრეკილა

ადრეკილა, ანსამბლი "შგარიდა" ავტორი: ფოლკლორის ეროვნული ფონდი

ადრეკილა


რიტუალი, რომელიც სრულდება დღესასწაულ კოშკობის||მურყვამობის დროს. მონაწილეობს 16 მეფერხულე, რომლებიც იყოფიან ორ ჯგუფად და მონაცვლეობით სიმღერის კილოზე ეუბნებიან ერთმანეთს სათქმელს.


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.