გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ავაზანი

ავაზანი


დიდი გეჯა, ხის მოგრძო ვარცლი პირუტყვისათვის წყლის სასმელად.


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი" მთ.რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.