გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ავუნკულატი

ავუნკულატი


განსაკუთრებული ნათესაური კავშირი ბიძასა (დედის ხაზით) და დისწულებს შორის, რაც გამოხატული იყო ბიძების ზრუნვაში დისწულებისადმი და სპეციფიკური უფლება-მოვალეობების მთელი კომპლექსით.


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009