გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აკულტურაცია

აკულტურაცია


კულტურათა ურთიერთშეჭრის პროცესი, რომლის შედეგადაც ხდება მათი თავდაპირველი მოდელების შეცვლა (გამოიყენება ევროპეიზაციის სინონიმად).


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.