გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ალაიაში გატარება

საქორწინო ალაი

ალაიაში გატარება


სინონიმი: ალაოში გატარება

ზეაღმართული, გადაჯვარედინებული ხელების, ხის ტოტების, ხმლების ან შუბების ქვეშ გატარება. იცოდნენ ქორწილის წინ, ასევე ბრძოლის შემდეგ დამარცხებულთა შუბების ქვეშ გატარება დამცირების მიზნით.


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.