გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ალაჩოყი

ალაჩოყი


მომთაბარე მესაქონლეთა ქეჩის ან ხის დროებითი სადგომი.


წყარო:

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009