გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ალმურა თეთრი

თეთრი ალმურა

თეთრი ალმურა


აჭარული ვაზის ჯიში

ხასიათდება მტევნისა და მარცვლის გარეგნული სილამაზით და სიდიდით, სასიამოვნო გემოთი. ტრანსპორტაბელურია. საშუალო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი ძლიერი ზრდისაა. ნაკლებად ზიანდება სოკოვანი დაავადებებით. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში.