გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ამირანი

ამირანი


ქართული ხალხური "ამირანიანის" ეპოსის მთავრი პერსონაჟი, ნადირობის ქალღმერთ დალისა და მონადირე დარჯელანის შვილი. ეს არის ხალხის ქომაგი, დევთა, ქაჯთა და ავსულთა მჟლეტელი. ამირანი ღმერთმა კავკასიონზე მიაჯაჭვა. თუ ამირანი თავს აიხსნის, ქვეყნად გაჭირვებას ბოლო მოეღება. მიჯაჭვული ამირანის სახე შემდეგ ეროვნული ჩაგვრისაგან ხსნის იდეას დაუკავშირდა და თავისებური გამოხატვა ჰპოვა ხელოვნებაში. გილგამეშისა და პრომეთეს მსგავსად ამირანი საკაცობრიო მნიშვნელობის მხატვრული სახეა, რომელიც დაახლოებით 3500 წლის წინათ არის შექმნილი. ამირანის მითის ყველაზე არქაული ფენა სვანეთშია შემონახული.