გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ამორძალები

ამორძალები


მითოსური მეომარი ქალები. ბერძნული წყაროების მიხედვით, მათი საცხოვრისი მოიაზრება შავი ზღვის სანაპიროზე.