გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

არაბოული

არაბოული


სინონიმები: არაბელი, არაბეული, ყორნისთვალა.

ვაზის ჯიში. არის თეთრი და შავი. დგება კარგი ღვინო და ხშირად ხმარობენ კუპაჟის ტექნოლოგიით ალეშის ჯიშის გასაკეთილშობილებლად. ამავე დროს, მას იყენებენ ალექსანდროულის საფერავადაც.