გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

აუახიამა

აუახიამა


ეკლესია, სალოცავი ადგილი აფხაზეთში, სამეგრელოში - ოხვამე, სვანეთში - ლახვმი.