გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აფრა

აფრა


  1. ტილოს ნაჭრისაგან დამზადებული აღჭურვილობა. იგივე იალქანი ხომალდზე. არსებობს ოთხკუთხა, ლათინური, პირდაპირი, ირიბი, სწორკუთხა აფრები;
  2. ასტრალური ორნამენტი, სვასტიკები, ჯვარი, რომლებითაც შემკულია როგორც საოჯახო ნივთები, ასევე სათავსები და ნაგებობები საქართველოში;
  3. ფიცრული სახლის კედელში ვერტიკალურად დაყენებული სქელი ფიცარი, რომელსაც თავსა და ბოლოში ამოჭრილი აქვს სახლის ასაშენებელი ფიცრების ჩასაწყობი. ძირითადად აფრით უკანა კედელს ამაგრებენ. სამეგრელოში ბოყვს უწოდებენ. ხშირად აფრას გვერდებზე მთელს სიგრძეზე აქვს ამოჭრილი, შეიძლება ჰქონდეს 1, 2, 3 ან 4 მხარეზე, იმის მიხედვით, თუ სად აყენებენ და რა ფუნქციას ანიჭებენ.

    აფრა ოდასახლში გამოიყენება, მაგრამ უფრო მეტად საჯალაბო სახლში, რომელსაც სამეგრელოში პიტაფიცარა სახლი ჰქვია. [1]

შენიშვნა
  1. მასალა მოგვაწოდა დოქტორმა დავით სართანიამ
მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=აფრა&oldid=12212“-დან