გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აფსასთი

აფსასთი


სვანურ მითოსში ნადირთმფარველი, ნადირთპატრონი, რომელსაც შესთხოვს მონადირე ნადირის მიცემასა და შინ მშვიდობით მიბრუნებას.