გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ახალკვირა

ახალკვირა


სინონიმი: ახალკვირაობა

სინკრეტული ხასიათის რელიგიური დღეობა. იმართებოდა აღდგომის სწორს.