გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბაგინი

ზოროასტრული ათეშგა თბილისში

ბაგინი


  1. მსხვერპლშეწირვის ადგილი წარმართულ სამყაროში;
  2. ცეცხლთაყვანისმცემელთა საკულტო ნაგებობა;
  3. სოფელი ისტორიულ საქართველოში (კლარჯეთი, დევსქელის ხეობა).