გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბაგირის საბელი

ბაგირის საბელი


თხის ბალნისაგან დაგრეხილი მსხვილი თოკები. ხმარობდნენ ცხენების დასაბმელად.