გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბაირაღი

ბაირაღი

ბაირაღი


  1. ტარზე დამაგრებული ქსოვილის ფართო ნაჭერი. იგივეა, რაც ალამი, დროშა, სახელმწიფოს, ეკლესიის ან რაიმე ორგანიზაცის სიმბოლო;
  2. ტარზე დამაგრებული ერთი დიდი ან რამდენიმე პატარა ქსოვილის ნაჭერი ტარის თავზე. წამოცმული ჰქონდა ზანზალაკები. ინახებოდა სალოცავში. გამოასვენებდნენ ხოლმე ხატობის ან სხვა რამ შემთხვევის დროს (საქართველოს მთიანეთის ზოგ კუთხეში).