გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბალდახინი

ბალდახინი


  1. მდიდრულად მორთულ-მოკაზმული ჩარდახი სვეტებზე;
  2. მიცვალებულის გასასვენებელი ჩარდახიანი ეტლი.
  3. გავალაკი; უძრავ ან გადასატან ბოძებზე ან ლატნებზე დამაგრებული ქსოვილის ჩარდახი, საჩრდილობელი.
  4. ქვაში, ხეში, ლითონში შესრულებული არქიტექტურული ფორმა – ჩარდახი კოლონებზე ან ბოძებზე (მაგ. სამეფო ტახტის თავზე). იხ. სალხინობელი.