გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბოკონი

ბოკონი


  1. სახლის საძირკვლის ბურჯი, ბოძი, რომელზედაც ეყრდნობა სახურავი (იმერეთი, გურია);
  2. პატარა სკამი ბავშვებისათვის (ლეჩხუმი);
  3. ხისაგან დამზადებული რძის საწველი ჭურჭელი, ვედროსებური;
  4. ქვის ოთხკუთხად გამოჭრილი ბლოკები, რომელზედაც ეწყობა სახლის საყრდენი ბოძები, წვიმისაგან ძირი რომ არ მოულპეს;
  5. სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის თიანეთის მუნიციპალიტეტში, ჩეკურაანთგორის თემში.

წყაროები