გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გადასაგდები

გადასაგდები


დიდი რუდან უფრო მცირეში გადასაყვანი ჩასაკეტ-გასახსნელი მოწყობილობა. ეწყობოდა ბელტითა და ქვებით (კახეთი).