გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გადასაწყვეტი

გადასაწყვეტი


ნიშნობის შემდგომი მოვლენა. ეს არის ქორწილის ნადიმისთვის ვაჟის ოჯახიდან სარძლოს ოჯახში გასაგზავნი საჭმელ-სასმელისა და საკლავის რაოდენობაზე წინასწარი შეთანხმება (სამცხე-ჯავახეთი).