გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გათერძვა

გათერძვა


დასვენებული, საყანე მიწის შესამზადებლად გაზაფხულზე, აპრილ-მაისში, გუთნით ან ჯილღათი მოხვნა. საანეულო თერძვა, საანეულო ხვნა. გამოიხატება მიწის სამგზის დახვნაში.