გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გათრეულა

გათრეულა


ხვნის პირველი დღე, ზედმეტად უხნავდნენ გუთნის დედას ან სოფლის, ან მოდგამის ყველაზე გაჭირვებულ წევრს. პირველი დღის ხვნა. "პირველ დღეს სამად შებმული გუთანი არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მუშაობა ნორმალურად წარმართულიყო. ხარი ხარს არ იცნობდა, მეხრეც გადაჩვეულიიყო უღელზე ჯდომას და ხარების მიყოლებას. ყოველივე ამის მოწესრიგებაში საკმაოდ დიდი ნაწილი დღისა იკარგებოდა".