გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გამირი

გამირი


  1. ბრტყელი რკინა აქეთ-იქით თავმოხრილი ლურსმანივით ხის შენობის ხეების გადასაბმელად;
  2. ერთმანეთისაგან დაშორებული გასწვრივი ხეების შემაერთებელი ფალანგა, ხარიხა;
  3. კარის, ფანჯრის ზედა ან ქვედა ფიცარი.