გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გირგედი

გირგედი


ბრინჯაოს რგოლი ეცერსა და ლახამულაში; საკრალური საგანი, რომელსაც იყენებენ დაფიცებასა და ხატზე გადაცემის დროს.