გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გუთნეული

გუთნეული


გამართული გუთანი. შედიოდა ერთი შებმა ხარ-კამეჩი 8-12 უღლამდე