გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

გუთნით წყლის მოხვნა

გუთნით წყლის მოხვნა


გვალვის საწინააგმდეგო რიტუალი. გვხვდება როგორც საქართველოს, ისე კავკასიის სხვადასხვა კუთხეში.