გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გუთნური მიწათმოქმედება

გუთნური მიწათმოქმედება


მიწათმოქმედების განვითარებული საფეხური, როდესაც სახნავად გუთანი გამოიყენება