გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაბარვა

დაბარვა


სამიწათმოქმედო სამუშაო, რასაც ყამირის ანუ ხამის გატეხვა ეწოდება; ბარით მიწის დამუშავება