გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დადოლება

დადოლება


სინონიმი: გადოლმიზება

მტკიცე პურის მარცვლიდან (თავთუხიდან) რბილი პურის (დოლის პური) გამოყვანა (სამცხე-ჯავახეთი, ქართლი)