გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დათვა-ბოყვა

დათვა-ბოყვა

დათვა-ბოყვა


სინონიმი: დათვე

კარის ხის საკეტი, შედგება ოთხი ნაწილისაგან: ფიცარი, ურდული, კბილები, გასაღები. კლიტე დამოწმებულია აჭარაში, გურიაში და საქართველოს სხვა მხარეებში.

დათვა-ბოყვას ტიპის საკეტს განეკუთვნება დათვე (გურია) და ბორქომ (სამეგრელო).


ლიტერატურა