გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დათვყურძენა

დათვყურძენა


ველური ყურძნის ჯიში. უვარგისია საჭმელად, რადგან მწარე ნაყოფი იცის.