გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაკვალვა

დაკვალვა


სამიწათმოქმედო სამუშაო, კვლების გავლება სახვნელი იარაღის მეშვეობით.