გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დამოდგმება

დამოდგმება


შრომის კოლექტიური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ფორმა აჭარაში მუშა პირუტყვის გამოყენებით (იხ. მოდგამი).